Aparat Hyrax RPE

with Brak komentarzy

Aparat Hyrax (Rapid Palatal Expander) jest to aparat służący do rozrywania szwu podniebiennego. Aparat ten jest zbudowany ze śruby i wsporników które przulutowane są do pierścieni umocowanych na zębach stałych pacjenta.  Okresowe aktywowanie aparatu powoduje rozkręcenie śruby która powoduje rozszerzenie górnego łuku zębowego oraz także rozrywa szew podniebienny.

 

aparat-hyrax-rpe-m