Płytka Hawley’a

with Brak komentarzy

Płytka retencyjna Hawley’a jest przeznaczona dla pacjenta który zakończył leczenie aparatem stałym. Płytka Hawley’a składa się z płyty akrylowej, łuku wargowego okalającego każdy ząb od 3-3 lub wykonanego z akrylu oraz z klamer utrzymujących. Płytka retencyjna cechuje się ograniczonym zasięgiem dzięki temu jest wygodna w użytkowaniu. Retainer również może być lutowany wtedy łuk okalający lub akrylowy jest przylutowany do klamer Adamsa.

plytka-hawleya-m1