Aparat M.O.A

with Brak komentarzy

Aparat M.O.A. powstał z modyfikacji aparatu Andresena. Medium Openin Activator jest o wiele bardziej wygodny w użytkowaniu niż jego poprzednicy, daje dobre rezultaty w leczeniu uzębienia mieszanego oraz wczesnego stałego. Jest to aparat do leczenia wad zgryzu wg II klasy Angle’a, typu pierwszego (II/1) i drugiego (II/2). Aparat ten przeznaczony jest do wad o łagodnym lub umiarkowanie zwiększonym nagryzie poziomym (8-10 mm). Gdy nagryz poziomy jest powyżej 12 mm leczenie może potrwać dłużej i wymaga ścisłej współpracy pacjenta.

Aktywator ten jest prosty w swojej konstrukcji, mocny, łatwo tolerowany oraz działa bardzo dobrze na szerokie spektrum przypadków klinicznych.

Cele funkcjonalne aparatu:

  • podtrzymuje strzałkowy wzrost części przedniej szczęki i uzębienia,
  • działa hamująco na pionowy rozwój szczęki i uzębienia,
  • zapewnia dużo przestrzeni dla języka dzięki braku akrylowych segmentów policzkowych,
  • dostarcza oparcie dla dolnej wargi,
  • maksymalnie zwiększa przyrost żuchwy, głownie trzonu około 1-1.5mm rocznie
    w czasie aktywnego noszenia aparatu. Przebudowuje stabilnie staw skroniowo-żuchwowy z korzystnym przemieszczeniem głów wyrostków kłykciowych żuchwy,
  • zwiększa przemieszczenie zębów żuchwy w stosunku do szczęki, doprowadzając do zaguzkowania w I klasie Angle’a,
  • wpływa na korzystne zmiany w dolnym piętrze twarzy.

Więcej o tym aparacie można przeczytać w Nowoczesnym Techniku Dentystycznym wydanie 1/2015 str.74

 

aparat-moa-01